Saturday, July 9, 2011

I Love Grand Parents!

Ang ulong ubanin ay korona ng kaluwalhatian, iyon ay makakamtan sa daan ng katwiran.

-Kawikaan 16:31
Kung kulubot at mahina na sa katandaan
Na marka ng marami nang pinagdaanan sa buhay
May makikita pang sigla't kagandahan
Kung kaluluwa, mula kay Jesus, ay may kapayapaan.

-D. De Haan

"Huwag nang mag-isip bata", sinasabi sa kabataan.
"Tumanda nang may dangal at kahandaan", sinasabi sa matatanda.

Nabasa ko ito sa "Ang Ating Pang Araw-araw na Pagkain", tagalog version ng Our Daily Bread.

When i read this, i first thought of my grand parents. I grew up with their tender loving care. They are the one who always reminds me not to be bad with others. They always told me to be nice and learn to respect others even in my same age.

Why did i tell you all of this?
Well of course, I am proud to say that my grand parents are very good to me and also to other people out there. Lolo at Lola had a lot of 'uban' in their hair, actually lahat ng hair nila color white na they just coloring it with dye. Pero ako at the age of 20 marami na rin akong white hair but mas marami pa rin naman ang black hair. Nasa genes kasi namin yun, i guess. Pero natutuwa ako kasi sabi, ang taong ubanin o may uban ay putong ng karunungan or in other words very matured. It's nice to know the hidden meaning isn't? and i'm very glad!

Sabi naman ni D. De Haan, Kung kulubot at mahina na sa katandaan, Na marka ng marami nang pinagdaanan sa buhay, May makikita pang sigla't kagandahan, Kung kaluluwa, mula kay Jesus, ay may kapayapaan.

Of course, sino pa bang maiisip ko, is no other than my grand parents. Mababakas sa kanilang katandaan ang marami nilang pinagdaanang hirap or challenges in their lives and triumphs. Katulad ng sasakyang malayo na ang tinakbong daan, subok na and ready for the new race. Kaya ngayong matatanda na sila lolo at lola at hirap na sa bawat hakbang nila, i still can see kung gaano sila katatag, blurred eye man marami at malayo na rin ang kanilang natanaw compare to us na nag uumpisa pa lang makipag race. And with a greater understanding for their naughty grandchild.

No comments:

Post a Comment